Rastrová grafika

Žáci 5. ročníku si v hodině informatiky přečetli tři krátké pohádky.

K pohádce, která se jim nejvíce líbila, vytvořili ilustraci.

Hotový obrázek pak sami vkládali do online prezentace Google.


  • Práce žáků 5.A
5.A 1. skupina
5.A 2. skupina


  • Práce žáků 5.B
5.B 1. skupina
5.B 2. skupina


  • Práce žáků 5.C
5.C 1. skupina
5.C 2. skupina