Digitální fotografie

Žáci upravovali své fotografie v programech Gimp nebo Pixlr Editor