3D Grafika 2015

Žáci tvořili v programu SketchUp "Dům třetího tisíciletí"