126 ОУ "Петко Ю. Тодоров"

За училището

126-то Основно училище „Петко Ю. Тодоров“ е основано през 1953 година. То носи името на известния български писател Петко Юрданов Тодоров. За да научите повече за образователните възможности и материалната обезпеченост, които училището предлага, натиснете тук.

Актуално

 • За информация относно приема в 126-то училище, натиснете тук.

 • За информация във връзка с процеса на кандидатстване на учениците след завършен 7. клас, натиснете тук.

 • За информация във връзка с организацията на обучението, натиснете тук.

 • За информация във връзка с онлайн ресурсите и онлайн обучението, натиснете тук.

 • За информация във връзка със столовото хранене в училище, натиснете тук.

За родителите

Предстоящи събития за учебната 2022/2023 година


Уважаеми родители,

Екипът на 126 ОУ "П. Ю. Тодоров" Ви информира за следните събития във връзка с предстоящата 2022/2023 учебна година:

 • Графикът на дейностите, публикуван на ИСОДЗ на Столична община, за прием на ученици в 1. клас, можете да видите тук.

 • Информация във врзка с приема на ученици в 1. клас, можете да намерите тук.

 • Определени са класните ръководители и учителите ЦДО за 1. и 5. клас по паралелки, като пълният списък можете да видите тук.

 • На 08.09.2022 год. (четвъртък) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за бъдещия 1. клас.

12.07.2022 г.

Първи етап на класиране при прием на ученици в 8. клас


Уважаеми родители,

Екипът на 126 ОУ "П. Ю. Тодоров" и РУО - София-град напомнят на класираните ученици, че записването в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително. Пълният текст на съобщението от д-р Ваня Кастрева (началник РУО - София-град) можете да намерите чрез линка към настоящата публикация.

Екипът на 126 ОУ "П. Ю. Тодоров" пожелава успех на всички кандидат-гимназисти!

Онлайн ресурси

 • За достъп до електронния бележник през Школо, натиснете тук.

 • За достъп до системата "Училище в облака", натиснете тук.

 • За въпроси във връзка с дигиталните русурси на училището можете да се свържете със системния ни администратор - чрез страницата ни за контакт.