CLIMATE CHANGE READY


PROJEKT ERASMUS+ “CLIMATE CHANGE READY”

  • Glavni cilj projekta je učence in delavce šole ozavestiti in jih podučiti o vzrokih za podnebne spremembe ter jih učiti in usmeriti v vedenje, ki vodi v razumevanje in upoštevanje vseh področij trajnostnega razvoja.
  • Posledično bomo zmanjšali okoljski odtis na ravni šole in vseh vpletenih. Projekt spremlja moto “spreminjamo vedenje in ne podnebje”, vanj pa bodo posredno ali neposredno vključeni vsi učenci naše šole, pa tudi učitelji, kuharji in drugi delavci šole.
  • Sodelujoče šole bodo v pedagoški proces vključevale čim več tem iz področja trajnostnega razvoja, hkrati pa glede na pomanjkljivosti določile kazalnike, ki bodo vodili k bolj trajnostno naravnani šoli (zmanjšanje količine odpadkov, ponovna raba materialov, uporaba okolju prijaznih čistil, spodbujanje zdravega načina življenja …).
  • V sklopu projekta bomo za doseganje ciljev sodelovali med seboj, pa tudi z zunanjimi strokovnjaki in lokalno skupnostjo.
  • V okviru projekta bodo izvedene delavnice v sodelujočih šolah, namenjene učencem in učiteljem.
  • Izvedli bomo 3 srečanja učencev (Madžarska, Grčija, Portugalska) in 3 srečanja učiteljev (Nemčija, Španija, Slovenija). V vsaki državi se bo odvijalo eno srečanje. Za Slovenijo je predvideno srečanje učiteljev.